دومین پیروزی ایران، علی زینتی حریف ترکیه ای خود را شکست داد

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.