دولت مجاز به نصب نیروگاه‌های کوچک بر فراز بام‌ها و بوستان‌ها شد

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.