درخواست یونیسف برای مذاکره جامعه بین‌الملل با داعش

ایسنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.