دبیرکل ناتو: اوکراین در حیطه مسئولیت ما نیست

ایسنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.