دادگاه عالی اداری مصر به انحلال حزب سلفی نور رأی منفی داد

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.