خلاصه بازی فرانسه ۱-۳ برزیل

تابناک

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.