خروج یونان از یورو فاجعه‌ایست که می‌تواند آغازگر پایان منطقه یورو باشد

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.