جوابیه خود را به کمیته انضباطی ارائه دادیم/ در آن مقطع شرایط همکاری با تیم امید وجود نداشت

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.