جریمه و تذکر برای تیم‌های لیگ دسته اول توسط کمیته انضباطی

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.