توضیحات سخنگوی وزارت امورخارجه درباره آخرین وضعیت پرونده تعرض به زائران ایرانی در فرودگاه جده

خبر آنلاین

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.