ترکیه خواستار کمک‌های اطلاعاتی بیشتر اتحادیه اروپا درباره داعش شد

ایسنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.