تارتار: راه نفوذ حریف را بستیم/ پرسپولیس یکی دو موقعیت نصفه و نیمه داشت

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.