بستنی آلوده، عامل بیماری واگیردار در یک بیمارستان آمریکایی/۳ نفر کشته شدند

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.