برانکو یک مربی شناخته شده است/ از ادامه فعالیت عبدی در پرسپولیس خوشحالم/ حضور کریم باقری باعث افتخار است

بانک ورزش

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.