برانکو بهترین مربی تاریخ ایران است | پیکان مشکلات زیادی دارد که نمی توانم بگویم | وقتی کسی مرا نمی شناخت برانکو در تیم ملی بازی ام داد

پارس فوتبال

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.