باسکز» رسما به عنوان رئیس‌جمهور اروگوئه سوگند یاد کرد

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.