ایگور استیماچ را هم به کمیته تعیین صلاحیت مربیان خارجی می فرستند؟

پارس نیوز

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.