ایمن سازی داده های بزرگ(قسمت دوم):

در قسمت پیش در مورد cloud computing و موضوع امنیت آن صحبت کردیم و توضیحاتی مطرح شد که زمانی که صحبت هایی پیرامون این موارد و ذخیر سازی داده در سطح وب و اینترنت می شود موضوع امنیت و دسترسی های غیر مجاز هم مورد سوال و جواب قرار می گیرد و این نکته را […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.