ایمن سازی داده های بزرگ(قسمت اول):

در روزهای قبل و سالهای گذشته که بحث هایی مربوط به ذخیره سازی داده ها به صوت clouding و یا ابری مطرح نبود ایمن سازی داده ها و ایجاد امنیت برای دسترسی به داده بسیار ساده تر بود اما رفته رفته و با گذر زمان اقداماتی عظیم در برابر ایمن سازی داده های بزرگ در […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.