ایران در زمینه فناوری نانو دارای 23 هزار متخصص است

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.