اهدای ۸ میلیون و ۳۳۷ هزار مترمربع ساختمان به مددجویان بهزیستی

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.