انتقاد از تیم هسته ای به خاطر مذاکرات سوئیس عادلانه نیست

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.