افخم: کاردار عربستان احضار شد/ خواستار تسریع مجازات متهمان هستیم

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.