استولتنبرگ: ناتو مسئول تامین امنیت اوکراین نیست

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.