استاندار سمنان: تمام امکانات برای کنگره شهدا به کارگیری شود

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.