آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی

تابناک

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.