عرضه رسمی دستبند Vivosmart HR گارمین شروع شد

عرضه رسمی دستبند Vivosmart HR گارمین شروع شد گارمین که مدتی است پا به عرضه دست بندهای سلامتی هوشمند گذاشته است، یک سال پس از عرضه دستبند موفق Vivosmart خبر ازگوشی موبایل جدید