یوبی‌سافت Assassin Creed VR را معرفی کرد

یوبی‌سافت Assassin Creed VR را معرفی کرد هرچه قدر درباره حذابیت تکنولوژی VR یا واقعیت مجازی بگوییم کافی نیست. این تکنولوژی نوپا بسیار مورد توجه کاربران قرار گرفته است