آنباکسینگ گوگل Nexus 6P

آنباکسینگ گوگل Nexus 6P

بعد از گذشت چند هفته از معرفی سوگولی های جدید گوگل با نام های Nexus 6P و Nexus ۵X حال کم کم به زمان عرضه
قیمت سیستم کامپیوتر

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.