اخبار تکنولوژی تصویر فضایی هفته StarStuff: ابرهای ماژلانی

اخبار تکنولوژی تصویر فضایی هفته StarStuff: ابرهای ماژلانی

با مشاهده تصویر زیر ممکن است فکر کنید که نمای نزدیکی از اثر هنری ونگوک را مشاهده می کنید ولی این تصویر، عکسی از ابرهای ماژلانی کوچک و بزرگ است که توسط تلسکوپ فضایی Plank ثبت شده است. ابرهای ماژلانی که تنها در نیم کره جنوبی زمین قابل رویت می باشند، دو تا از نزدیک […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.