HTC One M10 در MWC معرفی نخواهد شد

HTC One M10 در MWC معرفی نخواهد شد

حالا که هیاهویی سرتاسر اینترنت را فرا گرفته و همه جا صحبت از گوشی های جدید معرفی نشده مانند Galaxy S7 با

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.