باگوشی هوشمندقابل شستشو آشنا شوید

باگوشی هوشمندقابل شستشو آشنا شوید

ژاپنی ها بالاخره با ایده ای جالب توانستند گوشی هوشمندی با قابلیت شتسشو با صابون و آب را درست کنند،بله درست است این

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.