اخبار تکنولوژی چرا باید از یک برنامه مدیریت رمز عبور استفاده کنید و آموزش استفاده از این برنامه ها

اخبار تکنولوژی چرا باید از یک برنامه مدیریت رمز عبور استفاده کنید و آموزش استفاده از این برنامه ها

تعداد زیادی از مردم از رمز عبور های ضعیف استفاده می کنند و متاسفانه این رمز ها را دز سایت های مختلف نیز به کار می برند. یعنی یک رمز را در چندین حساب کاربری استفاده می کنند، که این کار واقعا خطرناک است و می تواند اطلاعات آن ها را به خطر بی اندازد. […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.