اخبار تکنولوژی پهباد مجهز به لیزر از مرز خیالات به واقعیت خواهد پیوست

اخبار تکنولوژی پهباد مجهز به لیزر از مرز خیالات به واقعیت خواهد پیوست

پهباد ها برای خیلی از مردم ناشناخته می باشند و حتی شاید افرادی نیز این پهباد ها ترس و هراس داشته باشند، اما فرض کنید پهبادی که مجهز به لیزر باشد واقعا چیزی است که باید در فیلم های هالیوودی به آن فکر کرد، البته این خیالی است که به زودی به واقعیت تبدیل خواهد […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.