سامسونگ مشکل قلم S Pen را در گلکسی نوت ۵ برطرف کرد

سامسونگ مشکل قلم S Pen را در گلکسی نوت ۵ برطرف کرد

گلکسی نوت ۵ در زمان معرفی همه کاربران و طرفداران را محو تماشای خود کرد و در زمان عرضه به بازار از

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.