سونی باز هم فروش بخش موبایل خود را تکذیب کرد

سونی باز هم فروش بخش موبایل خود را تکذیب کرد

از وقتی فروش گوشی های Xperia شرکت سونی افت زیادی داشته همواره شایعاتی مبنی بر فروش بخش موبایل سونی به گوشی می
گوشی موبایل جدید

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.