مایکروسافت از دارندگان دستگاه های سرفیس عذرخواهی کرد

مایکروسافت از دارندگان دستگاه های سرفیس عذرخواهی کرد

این فصل برای مایکروسافت چندان جالب نبود چراکه در دستگاه ها و سرویس‌های جدید این شرکت اشکالاتی وجود داشت اما هم اکنون

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.