هواوی P9 با رم ۶ گیگابایتی معرفی می‌شود

هواوی P9 با رم ۶ گیگابایتی معرفی می‌شود

شرکت هواوی هر سال بهتر از سال‌های دیگر عمل می‌کند و قسمت بیش‌تری را از بازار گوشی‌های هوشمند را به تصرف خود در

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.