در پی رسوایی مالی، توشیبا بخش تولید سنسور دوربین های خود را به سونی می فروشد

در پی رسوایی مالی، توشیبا بخش تولید سنسور دوربین های خود را به سونی می فروشد

همه ما از موقعیت نه چندان خوب سونی در صنعت موبایل و موقعیت شکوهمندش در ساخت سنسورهای دوربین آگاهیم. همین که سنسور
اخبار گوشی موبایل

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.