Asus Zenfone Zoom در اواسط دسامبر منتشر می شود

Asus Zenfone Zoom در اواسط دسامبر منتشر می شود

برای کسانی که از منتشر شدن Asus Zenfone Zoom نا امید شده اند، خبرهای خوبی داریم… البته بعضی از آنها بد هستند.

world war

پرس نیوز
بک لینک

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.