اطلاعاتی از HTC M10 به بیرون درز کرد

اطلاعاتی از HTC M10 به بیرون درز کرد

به سختی ۲۴ ساعت شده که شایعاتی پیرامون HTC M10 گوشی جدید شرکت بزرگ HTC، منتشر شده است. در این شایعه اعلم

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.