لقب جدیدی برای گوشی Iphone 5e تعیین شده است

لقب جدیدی برای گوشی Iphone 5e تعیین شده است

مطمئنا یکی از برندها و شرکت های فعال که همیشه آثارشان نسبت به بقیه همتایان خود متفاوت بوده شرکت اپل است. این

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.