NVIDIA کارت های GTX 980MX و ۹۷۰MX را برای لپتاپ ها عرضه می‌کند

NVIDIA کارت های GTX 980MX و ۹۷۰MX را برای لپتاپ ها عرضه می‌کند

انویدیا گزارش داده است که در صدد انتشار کارت های جدید سری ۹۸۰M و ۹۷۰M است. این شرکت که در دو کارت

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.