Asus ZenFone Zoom برای ماه فبریئه برنامه ریزی شد

Asus ZenFone Zoom برای ماه فبریئه برنامه ریزی شد

امروزه بازار عکسبرداری با گوشی های هوشمند بسیار داغ است چه بسا آن گوشی از نوع مخصوص عکسبرداری نیز باشد. هم اکنون

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.