LG در حال کار بر روی یک سرویس پرداخت کننده برای دستگاه های خود است!

LG در حال کار بر روی یک سرویس پرداخت کننده برای دستگاه های خود است!

کمپانی LG نیز به عرضه یک سرویس پرداخت کننده برای دستگاه های خود روی آورده است، البته این موضوع هنوز به طور
اخبار روز موبایل

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.