پوشش ویژه خبری تکفارس از نمایشگاه CES 2016

پوشش ویژه خبری تکفارس از نمایشگاه CES 2016

نماشگاه Ces در واقع عبارت کوتاه شده Consumer Electronics Show بوده که به معنای نمایش محصولات الکترونیک است. این نمایشگاه هر ساله در

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.