ساخت صفحه نمایش های آیفون های بعدی اپل به شرکت AUO سپرده شد

ساخت صفحه نمایش های آیفون های بعدی اپل به شرکت AUO سپرده شد

طبق ادعا های شرکت بزرگ اپل به نظر می‌آید که این شرکت قصد دارد با یکی از شرکت های بزرگ و پنهان

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.