CES 2016: دل از مانیتورهای Miracast پرده برداری کرد

CES 2016: دل از مانیتورهای Miracast پرده برداری کرد

شرکت دل در طی برگزاری CES 2016 از کامپیوترها و سخت افزارهای جدیدی پرده برداری کرد. این تولید کننده بزرگ از دو

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.