شایعه: گلکسی اس ۷ گلکسی اس ۷ اج ضد آب هستند و با باتری بزرگتری عرضه خواهند شد

شایعه: گلکسی اس ۷ گلکسی اس ۷ اج ضد آب هستند و با باتری بزرگتری عرضه خواهند شد

دو گوشی هوشمند گلکسی اس ۶ و گلکسی اس ۶ اج بسیار  توانا بودند و از لحاظ دیگر موفق‌ترین محصولات سامسونگ به

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.