معرفی بازی Boom Beach – بخش دوم

معرفی بازی Boom Beach – بخش دوم

تقریبا ۱۰ روز قبل بود که بخش اول معرفی بازی Boom Beach را منتشر کردیم. این بازی دارای بخش‌های گسترده‌ای است و امروز

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.